การคืนสินค้าและการคืนเงิน
นโยบายการเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า
 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
 • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
 • บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้
  • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า, จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
  • บริษัทฯ จะรับเปลี่ยน/คืน สินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
  • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะคืนสินค้า เช่น ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ ได้รับสินค้าผิด สินค้าบางส่วนสูญหาย เรา ลูกค้าสามารถส่งคืนได้ โดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ต้องการคืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำไปจัดส่งให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
    
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 

นโยบายการคืนเงิน
การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้าและการยกเลิกคำสั่งซื้อเกิดขึ้น  โดยวิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงินในการซื้อสินค้า

เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล เมื่อการคืนเงินได้รับการดำเนินการแล้ว คุณจะเห็นยอดเงินที่คุณได้รับในบัญชีของคุณโดยระยะเวลาในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับธนาคารที่คุณใช้บริการ

นโยบายการรับประกันสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับแกรนนูลาร์ช็อปปิ้ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้
 • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
 • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้ารายละเอียดสินค้าที่คืนไม่ได้
 
 ประเภทสินค้า สินค้าที่คืนไม่ได้
  อิเล็กทรอนิกส์  • สินค้าที่ลูกค้ากรอกใบรับประกันแล้ว
  หนังสือ เกมส์และดนตรี  • นิตยสาร หนังสือพิมพ์ E-books E-journals
 • DVDs, เกมส์, ซอฟท์แวร์
  สินค้าสำหรับเด็ก  • ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์โกนหนวด หัวนมยาง ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากอุปกรณ์ปั๊มน้ำนมแม่ ผงนม และอาหารทารก
  แฟชั่น   • ชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี, ชุดลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน
 • ชุดว่ายน้ำ ตุ้มหู กางเกงชั้นใน และถุงเท้า
  นาฬิกา แว่นตา เครื่องประดับ  • สินค้าไม่คงทน เช่น การปรับเปลี่ยนขนาดสินค้า เครื่องประดับ นาฬิกา
  สุขภาพ และความงาม  • น้ำหอม ครีม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
 • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมรัก
 • อาหารเสริม
  เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน  • อาหาร และสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
  อื่นๆ  • สินค้าล้างสต๊อก
 • สินค้าแถม