0
02-448-8323-6
02-448-8323-6
0
แจ้งโอนเงิน
แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน
เลขที่สั่งซื้อ *
ขื่อ-สกุล *
อีเมล *
โทรศัพท์ *
จำนวนเงินที่โอน *
ธนาคารที่โอนเงินเข้า *
วันที่โอน *
 
เวลาที่โอน *
แนบไฟล์การชำระเงิน *
หมายเหตุ
รหัสความปลอดภัย*
 
วิธีแจ้งชำระเงิน
วิธีแจ้งการชำระเงิน
 
  • โปรดกรอกข้อมูล ตามที่บริษัทกำหนด
  • หลังจากลูกค้าแจ้งโอนแล้ว ทางบริษัทขอตรวจสอบยอดชำระเงิน และหลังตรวจสอบและได้รับยอดถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ email แจ้งว่าทางร้านได้รับยอดโอนเรียบร้อยและกำลังจัดเตรียมส่งสินค้า
  • หลังส่งสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับ email อีกฉบับ แจ้งเลขที่พัสดุ เพื่อให้ท่านสามารถติดตามสถานะการส่งได้
หมายเหตุ กรุณาเก็บสลิปการโอนเงินหรือหลักฐานไว้ ก่อนที่จะได้รับสินค้า
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 02-448-8323-6

หมายเหตุ : ทางบริษัทขอยกเว้นการส่งสินค้าในวันหยุดไปรษณีย์ (วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และการส่งไปรษณีย์ EMS จะส่งถึงที่อยู่ผู้รับภายใน 1-3 วัน นับจากวันที่รับฝาก ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของผู้รับปลายทาง