0
02-448-8323-6
02-448-8323-6
0
วิธีการใช้รหัสส่วนลด
เงื่อนไขการใช้ Promotion Code  
  • Promotion Code สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง
  • Promotion Code มีกำหนดวันหมดอายุใช้งานในการใช้รับส่วนลด
  • กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนใช้ Promotion Code
  • ระยะเวลาในการใช้ส่วนลดของแต่ละ Promotion Code เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • Promotion Code ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น เมื่อสินค้ามีการลดราคาอยู่แล้ว จะไม่สามารถใช้ Promotion Code เพื่อลดราคาสินค้าลงได้อีก
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากระบบหรือ User ทำการยกเลิกการสั่งซื้อ Promotion Code นั้นไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

1. เมื่อได้รับส่วนลด Promotion Code สามารถนำมาใช้ซื้อสินค้าได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.granularshopping.com เท่านั้น (กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนใช้โค้ดส่วนลด)
2. เมื่อทำการซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าไปยังหน้าตะกร้าสินค้า
3. ในหน้าตะกร้า ให้สังเกตุที่ส่วนด้านล่างสินค้าที่ทำการซื้อจะมีช่อง Text Box ในการใช้ Promotion Code "ยืนยันรหัสโปรโมชั่น" ด้านขวาจะมีช่องให้กรอก Promotion Code หรือ  Vouchers (ตัวอย่างตามภาพ) 
 
 
4. เมื่อกรอกคูปองส่วนลดเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  

 

 
5. ระบบจะคำนวณส่วนลดจาก Code โดยอัตโนมัติ (ตัวอย่างตามภาพ)