0
02-448-8323-6
02-448-8323-6
0

ซีเล็ค ปลาซาร์ดีนยำรสเผ็ด 155 กรัม x 10 กระป๋อง

200 บาท

ซีเล็ค ปลาซาร์ดีนในซอสพริก 140 กรัม x 10 กระป๋อง

210 บาท

ซีเล็ค ทูน่าแซนวิชในน้ำมันถั่วเหลือง 165 กรัม x 4 กระป๋อง

158 บาท

ซีเล็ค ทูน่าสเต๊กในน้ำเกลือ 165 กรัม x 4 กระป๋อง

162 บาท

ซีเล็ค ทูน่าแซนวิชในน้ำเกลือ 165 กรัม x 4 กระป๋อง

158 บาท

ซีเล็ค ทูน่าสเต็กในน้ำมันถั่วเหลือง 165 กรัม x 4 กระป๋อง

162 บาท

ซีเล็ค ทูน่าสเต็กในน้ำแร่ 165 กรัม x 4 กระป๋อง

162 บาท
1